Storno podmínky

Storno podmínky

Storno poplatky za pravidelné kurzy a letní školy

Zrušení účasti nejpozději do 5ti pracovních dnů před začátkem kurzu:
Storno poplatek 200 Kč.
Pokud zajistíte náhradníka, na kterého bude Vaše kurzovné převedeno, nebudeme Vám storno poplatek účtovat.

Méně než 5 pracovních dnů před začátkem kurzu:
Kurzovné nevracíme, můžete je převést na Vámi vybraného náhradníka (bez účtování storno poplatku). V případě závažných důvodů (nemoc, úraz, rizikové těhotenství apod.) je možná kompenzace ve výši 50% zbývající části kurzovného, a to pouze na základě písemné žádosti. Tu zašlete co nejdříve emailem nebo dopisem na adresu Studia Layan v Plzni.
Telefonické nebo osobní žádosti nelze akceptovat. Dnem pro výpočet případné kompenzace je den následující po dni, ve kterém byla Vaše žádost písemně doručena. Rozhodující je datum odeslání emailu nebo poštovního razítka, nikoli datum, kdy došlo k důvodu přerušení kurzu.


Storno poplatky za jednodenní kurzy (semináře) a akce

Zrušení účasti nejpozději do 5tpracovních dnů před začátkem jednodenního kurzu (semináře):
Storno poplatek 20% z ceny semináře a 30% u semináře se zahraničním lektorem.
Pokud zajistíte náhradníka, na kterého bude Vaše kurzovné převedeno, nebudeme Vám storno poplatek účtovat.

Méně než 5 pracovních dnů před začátkem jednodenního kurzu (semináře):
Pokud se odhlásíte ze semináře / akce méně než 5 pracovních dnů před jeho konáním nebo se semináře / akce nezúčastníte, kurzovné nevracíme. Můžete však zajistit náhradníka, na kterého bude Vaše kurzovné převedeno (bez účtování jakéhokoli storno poplatku).


Storno poplatky za víkendové pobyty v tuzemsku

Zrušení účasti nejpozději do 30ti kalendářních dnů před konáním akce:
15% z celkové částky pobytu

29-14 kalendářních dnů před konáním akce:
25% z celkové částky pobytu

13-6 kalendářních dnů před konáním akce:
50% z celkové částky pobytu

5 kalendářních dnů a méně před konáním akce:
100% z celkové částky pobytu


Pokud zajistíte náhradníka, na kterého bude Vaše kurzovné převedeno, nebudeme Vám storno poplatek účtovat.


Storno podmínky akcí hrazených dárkovými poukazy
Za stornované akce, které byly hrazeny dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů, kurzovné nevracíme a není možné požadovat finanční kompenzaci. Takto hrazené kurzovné můžete v případě zrušení účasti převést na Vámi vybraného náhradníka (bez účtování storno poplatku). Můžeme vám rovněž vystavit (po odečtení storno poplatků dle výše uvedených podmínek) nový poukaz. Dárkový poukaz slouží jen k účelu a do termínu na něm uvedeném. Platnost poukazu se neprodlužuje.

Případné další dodatky nebo změny ke storno podmínkám vypíšeme vždy s konkrétní akcí.

 

TERMÍNY

5.2.2018 Jarní kurzy


9.6.2018 Večer s vůní Orientu


4.6.2018 - 27.9.2018

Letní taneční škola