Nahrazování zameškaných lekcí

Nahrazování zameškaných lekcí

Nahrazování zameškaných lekcí

V průběhu trvání pravidelného kurzu si můžete nahradit až tři lekce v jiném pravidelném kurzu (nikoli v seminářích, open classech, letních školách apod.). Po skončení kurzu není nahrazení lekcí možné.
Za zameškané lekce nelze vrátit peníze ani je odečítat z jiného kurzovného. Obecně si můžete nahradit zameškané lekce v jakémkoli kurzu, který není plně obsazen (tzn. nemá nastaven status "obsazen" nebo "přihlásit jako náhradník") v době trvání kurzu. Nahrazování zameškaných lekcí z jiných kurzů (podzimní, jarní, letní škola) není možné.
Na náhradě zameškané lekce je nutné se předem osobně nebo telefonicky domluvit u Jany Tipplové na telefonu 721901519 nebo na emailu Layan@brisnitance.info


Miniprůkazka

Pokud nemůžete z krátkodobých vážných důvodů navštěvovat Váš kurz, můžete požádat o vystavení tzv. miniprůkazky. Tu Vám vystavíme na zbývající počet lekcí, které nenavštívíte, maximálně však na polovinu všech lekcí daného kurzu. O miniprůkazku je nutné zažádat písemně, emailem nebo dopisem na adresu TŠ Layan. Telefonické nebo osobní žádosti nelze akceptovat. Pro vystavení miniprůkazky je rozhodující datum odeslání emailu nebo poštovního razítka, nikoli datum, kdy došlo k důvodu přerušení kurzu.

Pravidla použití miniprůkazky:

  • nelze ji použít na úhradu kurzovného, akcí nebo zboží
  • je platná nejdéle 6 měsíců od jejího vystavení, poté nevychozené lekce propadají
  • lekce z miniprůkazky nelze odečítat z ceny pokračovacího kurzu
  • je přenosná a lze ji využít pro jakoukoli pokročilost
  • lze ji využít jen v pravidelných plně neobsazených kurzech (tzn. nemají nastaven status "obsazen" nebo "přihlásit jako náhradník"), nikoli v seminářích a dalších akcích
  • na lekce je nutné se přihlásit předem
  • při ztrátě není možné vystavit duplikát a lekce propadají

 

 

 

TERMÍNY

5.2.2018 Jarní kurzy


9.6.2018 Večer s vůní Orientu


4.6.2018 - 27.9.2018

Letní taneční škola